Menu Sluiten

Privacybeleid

Privacybeleid Laatst bijgewerkt: 1 januari 2023

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe wij onze beleid en procedure hebben voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie wanneer u de service gebruikt en wordt u geïnformeerd over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om de service te verlenen en te verbeteren. Door gebruik te maken van de service gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacybeleid. Dit privacybeleid is opgesteld met behulp van een Privacybeleid Generator.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de eerste letter hoofdletter is, hebben betekenissen die zijn gedefinieerd onder de volgende voorwaarden. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of in meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van dit privacybeleid:

 • Account betekent een uniek account dat voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze service of delen van onze service.
 • Bedrijf (hierna aangeduid als “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze” in deze overeenkomst) verwijst naar Splintah Projects, Batkinstraat 2 Berchem 2600.
 • Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer, mobiele apparaat of ander apparaat worden geplaatst door een website, met details van uw browshistorie op die website onder vele andere gebruiken.
 • Land verwijst naar: België.
 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de service, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
 • Persoonlijke gegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • Service verwijst naar de website.
 • Service Provider betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens verwerkt namens het bedrijf. Het verwijst naar derde partij bedrijven of individuen die in dienst zijn van het bedrijf om de service te faciliteren, de service namens het bedrijf te verlenen, diensten te verrichten die verband houden met de service of om het bedrijf te assisteren bij het analyseren van hoe de service wordt gebruikt.
 • Sociale media diensten van derden erwijst naar elke website of elk sociaal netwerk via welke een Gebruiker kan inloggen of een account kan aanmaken om de Dienst te gebruiken.
 • Gebruiksgegevens verwijst naar gegevens die automatisch worden verzameld, gegenereerd door het gebruik van de Dienst of door de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • Website verwijst naar Splintah Projects, toegankelijk via https://www.splintah-projects.com/.
 • U betekent de persoon die toegang heeft tot de Dienst of deze gebruikt, of het bedrijf, of andere rechtspersoon namens welke deze persoon toegang heeft tot de Dienst of deze gebruikt, voor zover van toepassing.

Verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens

Soorten verzamelde gegevens

Personal Data

Tijdens het gebruik van onze dienst kunnen wij U vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met U op te nemen of U te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • Voornaam en achternaam
 • Adres, Staat, Provincie, Postcode, Stad
 • Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld wanneer U de Dienst gebruikt.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres (bijv. IP-adres) van Uw Apparaat, browsertype, browserversie, de pagina’s van onze Dienst die U bezoekt, de tijd en datum van Uw bezoek, de tijd die U op die pagina’s doorbrengt, unieke apparaat-id’s en andere diagnostische gegevens.

Wanneer U de Dienst benadert door of via een mobiel apparaat, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat U gebruikt, de unieke ID van Uw mobiel apparaat, het IP-adres van Uw mobiel apparaat, Uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat U gebruikt, unieke apparaat-id’s en andere diagnostische gegevens.

Wij kunnen ook informatie verzamelen die Uw browser verstuurt wanneer U onze Dienst bezoekt of wanneer U de Dienst benadert door of via een mobiel apparaat.

Traceertechnologieën en cookies

Wij gebruiken cookies en soortgelijke traceertechnologieën om de activiteit op onze dienst te volgen en bepaalde informatie op te slaan. Gebruikte traceertechnologieën zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze dienst te verbeteren en te analyseren. De technologieën die wij gebruiken kunnen omvatten:

 • Cookies or Browser Cookies. Een cookie is een klein bestand dat op Uw Apparaat wordt geplaatst. U kunt Uw browser opdragen alle Cookies te weigeren of aan te geven wanneer een Cookie wordt verzonden. Als U echter geen Cookies accepteert, kunt U mogelijk geen gebruik maken van sommige delen van onze Dienst. Tenzij U Uw browser zo hebt ingesteld dat deze Cookies weigert, kan onze Dienst gebruik maken van Cookies.
 • Flash Cookies. Bepaalde functies van onze Dienst kunnen lokaal opgeslagen objecten (of Flash Cookies) gebruiken om informatie over Uw voorkeuren of Uw activiteit op onze Dienst te verzamelen en op te slaan. Flash Cookies worden niet beheerd door dezelfde browser instellingen als die gebruikt worden voor Browser Cookies. Voor meer informatie over hoe U Flash Cookies kunt verwijderen, lees “Waar kan ik de instellingen voor het uitschakelen of verwijderen van lokale gedeelde objecten wijzigen?” beschikbaar op https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_.
 • Web Beacons. Bepaalde delen van onze Service en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als web beacons (ook wel clear gifs, pixel tags en single-pixel gifs genoemd) waarmee het Bedrijf bijvoorbeeld gebruikers kan tellen die deze pagina’s hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en voor andere gerelateerde website statistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van een bepaalde sectie en het verifiëren van systeem- en server integriteit).

Cookies kunnen “Persistent” of “Session” Cookies zijn. Persistente cookies blijven op Uw computer of mobiele apparaat wanneer U offline gaat, terwijl Sessiecookies worden verwijderd zodra U Uw webbrowser sluit. U kunt hier meer te weten komen over cookies: Alles over cookies door TermsFeed.

Wij gebruiken zowel Sessie- als Permanente Cookies voor de hieronder beschreven doeleinden:

 • Noodzakelijke/essentiële Cookies
  Type: Sessiecookies
  Beheerd door: ons
  Doel: Deze cookies zijn essentieel om U te voorzien van diensten die beschikbaar zijn via de Website en om U in staat te stellen sommige functies ervan te gebruiken. Ze helpen om gebruikers te authenticeren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze Cookies kunnen de diensten die U hebt aangevraagd niet worden geleverd, en wij gebruiken deze Cookies alleen om U deze diensten te leveren.
 • Cookiesbeleid / Kennisgeving Acceptatie Cookies
  Type: Persistente Cookies
  Beheerd door: ons
  Doel: Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de Website hebben geaccepteerd.
 • Functionele Cookies
  Type: Persistente Cookies
  Beheerd door: ons
  Doel:
 • Met deze cookies kunnen wij uw keuzes onthouden wanneer u de Website gebruikt, zoals uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is U een meer persoonlijke ervaring te bieden en te voorkomen dat U telkens wanneer U de Website gebruikt uw voorkeuren opnieuw moet invoeren.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies, kunt U terecht in ons Cookiesbeleid of de sectie Cookies van ons Privacybeleid.

Gebruik van Uw Persoonsgegevens

De Onderneming kan Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om onze Service te leveren en te onderhouden, inclusief het monitoren van het gebruik van onze Service.
 • Om Uw Account te beheren: om Uw registratie als gebruiker van de Service te beheren. De Persoonsgegevens die U verstrekt kunnen U toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de Dienst die voor U als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.
 • Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het aankoopcontract voor de producten, artikelen of diensten die U hebt gekocht of van een ander contract met ons via de Dienst.
 • Om contact met U op te nemen: Om U per e-mail, telefoongesprekken, SMS, of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals de pushmeldingen van een mobiele applicatie, te contacteren met betrekking tot updates of informatieve mededelingen in verband met de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, met inbegrip van de beveiligingsupdates, wanneer dit noodzakelijk of redelijk is voor de uitvoering ervan.
 • Om U te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met die welke U reeds hebt gekocht of waarover U hebt geïnformeerd, tenzij U ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.
 • Om Uw verzoeken te beheren: Om Uw verzoeken aan ons bij te wonen en te beheren.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: Wij kunnen Uw informatie gebruiken om een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding, of andere verkoop of overdracht van sommige of alle van Onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als een lopend bedrijf of als onderdeel van een faillissement, liquidatie, of soortgelijke procedure, waarbij Persoonsgegevens in ons bezit over onze Servicegebruikers deel uitmaken van de overgedragen activa.
 • Voor andere doeleinden: Wij kunnen Uw informatie gebruiken voor andere doeleinden, zoals gegevensanalyse, het vaststellen van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en om onze Dienst, producten, diensten, marketing en Uw ervaring te evalueren en te verbeteren.

Wij kunnen Uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties:

 • Met Dienstverleners: Wij kunnen Uw persoonlijke informatie delen met Dienstverleners om het gebruik van onze Dienst te monitoren en te analyseren, om contact met U op te nemen.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: We kunnen Uw persoonlijke informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering, of overname van ons bedrijf of een deel daarvan aan een ander bedrijf.
 • Met gelieerde ondernemingen: Wij kunnen uw informatie delen met onze filialen, in welk geval wij eisen dat deze filialen dit Privacybeleid naleven. Filialen omvatten onze moedermaatschappij en andere dochterondernemingen, joint venture partners of andere bedrijven waarover wij zeggenschap hebben of waarover wij gezamenlijk zeggenschap hebben.
 • Met zakelijke partners: Wij kunnen Uw informatie delen met Onze zakelijke partners om U bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.
 • Met andere gebruikers: wanneer U persoonlijke informatie deelt of anderszins in de openbare gebieden met andere gebruikers interageert, kan deze informatie door alle gebruikers worden bekeken en buiten de openbare ruimte worden verspreid. Als U communiceert met andere gebruikers of zich registreert via een Sociale Mediadienst van derden, kunnen Uw contacten op de Sociale Mediadienst van derden Uw naam, profiel, foto’s en beschrijving van Uw activiteiten zien. Evenzo kunnen andere gebruikers beschrijvingen van Uw activiteiten bekijken, met U communiceren en Uw profiel bekijken.
 • Met Uw toestemming: Wij kunnen Uw persoonsgegevens voor andere doeleinden openbaar maken met Uw toestemming.

Bewaring van Uw Persoonsgegevens

Het Bedrijf bewaart Uw Persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de in dit Privacybeleid uiteengezette doeleinden. Wij zullen Uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid af te dwingen.

Het bedrijf bewaart ook Gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van Onze Dienst te verbeteren, of wanneer Wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens langer te bewaren.

Overdracht van uw persoonsgegevens

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, wordt verwerkt in de exploitatiekantoren van het Bedrijf en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen aan – en bewaard op – computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsgebied bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw rechtsgebied.

Uw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door Uw verstrekking van dergelijke informatie, betekent dat U instemt met deze overdracht.

Het bedrijf zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen nemen om ervoor te zorgen dat Uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van Uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er adequate controles zijn ingesteld met inbegrip van de beveiliging van Uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van Uw Persoonsgegevens

Zakelijke transacties

Als het bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen Uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat Uw Persoonsgegevens worden overgedragen en onder een ander Privacybeleid komen te vallen.

Rechtshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan het Bedrijf verplicht zijn Uw Persoonsgegevens bekend te maken indien de wet dit vereist of in antwoord op geldige verzoeken van openbare autoriteiten (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten

Het Bedrijf kan Uw Persoonsgegevens bekendmaken in de overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • De rechten of het eigendom van de Onderneming te beschermen en te verdedigen
 • Mogelijk wangedrag in verband met de Service te voorkomen of te onderzoeken
 • De persoonlijke veiligheid van Gebruikers van de Service of het publiek te beschermen
 • Te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

De beveiliging van Uw Persoonsgegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel Wij ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om Uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen Wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Uw Belgische privacy rechten

Onder VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD, kunnen inwoners van België met een gevestigde zakelijke relatie met ons eenmaal per jaar informatie opvragen over het delen van hun Persoonsgegevens met derden voor direct marketing doeleinden van die derden.

Als U meer informatie wilt opvragen onder de VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD, en als U een inwoner van België bent, kunt U contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Belgische privacyrechten voor minderjarige gebruikers

De Belgische wet voorziet Belgische privacyrechten voor minderjarige gebruikers en geeft inwoners van Belgiië onder de leeftijd van 18 jaar die geregistreerde gebruikers zijn van online sites, diensten of applicaties de mogelijkheid om te verzoeken om verwijdering van inhoud of informatie die zij publiekelijk hebben geplaatst.

Om verwijdering van dergelijke gegevens aan te vragen, en als U een inwoner van België bent, kunt U contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens en het e-mailadres vermelden dat aan Uw account is gekoppeld.

Houd er rekening mee dat Uw verzoek geen volledige of complete verwijdering van online geplaatste inhoud of informatie garandeert en dat de wet in bepaalde omstandigheden verwijdering niet toestaat of vereist.

Links naar andere websites

Onze dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als U op een link van een derde klikt, wordt U naar de site van die derde geleid. Wij adviseren U dringend om het Privacybeleid van elke site die U bezoekt door te nemen.

Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen U op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen U dit laten weten via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op onze diensten, voordat de wijziging van kracht wordt en de datum “Laatst bijgewerkt” bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd om dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Contacteer ons

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen per e-mail: splintahprojects@gmail.com.